Gratis Proefles

Het klavier

Hoog en laag

Bij een piano zitten de hoge tonen aan de rechterkant en de lage tonen aan de linkerkant. Hoe meer je naar rechts gaat op het klavier, hoe hoger het klinkt. Hoe meer je naar links gaat, hoe lager het klinkt.

Witte en zwarte toetsen

Als je naar de toetsen op een piano kijkt, zie je een afwisseling van witte en zwarte toetsen in een regelmatig patroon. Je hebt telkens een groepje van twee zwarte toetsen en dan van drie zwarte toetsen, dan weer twee enzovoort.

klavier.jpg

 

 

 

 


Namen van de toetsen

Elke toets heeft een naam . Er zijn zeven verschillende namen voor de toetsen:
A – B – C – D – E – F – G.

Twee toetsen zijn gemakkelijk te vinden:
Elke toets net voor een groepje van twee zwarte toetsen is een C, elke toets net voor een groepje van drie zwarte toetsen is een F.

De overige witte toetsen kun je invullen aan de hand van het alfabet. De witte toets rechts van de C is de volgende letter in het alfabet: de D. de witte toets daar weer rechts van de E, enz.
Na de G beginnen we weer overnieuw bij A.

Namen_van_de_toetsen.jpg

 

 

 

 

 

Zwarte toetsen

Wanneer je vanaf de C naar dichtsbijzijnde toets rechts gaat, kom je uit op een zwarte toets. Die heet een cis. (Dat spreekt je uit als cies)
Aan de eerste letter kun je zien dat deze zwarte toets van de C is afgeleid. Aan de letters -is kun je zien dat je vanaf de C naar rechts bent gegaan, een halve toon hoger.

Als je vanaf de D naar de dichtsbijzijnde toets rechts gaat, kom je uit op de zwarte toets dis.

De volgende drie zwarte toetsen heten fis, gis en ais.

Andersom

Je kunt ook andersom rekenen:
Wanneer je vanaf de B naar de dichtsbijzijnde toets links gaat, kom je uit op de zwarte toets bes.
Aan de eerste letter kun je zien dat deze zwarte toets van de B is afgeleid. Aan de letters -es kun je zien dat je vanaf de B naar links bent gegaan, een halve toon lager.

Wanneer je vanaf de A naar de dichtsbijzijnde toets links gaat, kom je uit op de zwarte toets As.

Als je verder door naar links gaat, kom je achtereenvolgens de ges, es en des tegen.

Dubbele namen

De zwarte toetsen hebben dus dubbele namen! Met een cis en een des wordt dezelfde toets bedoeld. Met een dis en een es ook.
Aan de naam kun je zin van welke noot hij werd afgeleid. Een cis is afgeleid van de C, een des van een D. Maar ze klinken op een piano wel hetzelfde.