Gratis Proefles

Meer akkoorden

Naast de grote en kleine drieklanken zijn er nog een paar drieklanken die regelmatig voorkomen. Daarnaast zijn er ook enkele veel voorkomende vierklanken, oftewel septiemakkoorden.

Verminderd en overmatig

Naast de majeur- en mineurakkoorden zijn er nog twee andere drieklanken die wel eens voorkomen:


Verminderd : 2 +2

Verminderd_akkoord.jpg

 

 

 

 

 

Overmatig: 3 + 3

Overmatige_drieklank.jpg

 

 

 

 

Septiemakkoorden

Een septiemakkoord is een combinatie van vier verschillende tonen die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Er zijn heel veel verschillende soorten septiemakkoorden.
Het septiemakkoord dat het meest voorkomt is het dominantseptiemakkoord. Vaak hebben mensen het over 'het' septiemakkoord; ze bedoelen dan dit akkoord. Je vindt het zo:

Tel vanaf de bovenste toon van een grote drieklank 2 toetsen ertussen, zodat je uitkomt op de 3e toets.
Vanaf bijvoorbeeld C kom je zo uit op het akkoord C – E – G – Bes.
Dit akkoord is dus 3 + 2 + 2.

Dominantseptiemakkoord.jpg

 

 

 

 

Een septiemakkoord heeft 3 omkeringen. Een omkering kun je gemakkelijk herkennen omdat er ergens een plek is met een ruimte van maar 1 tussenliggende toets.

Omkering_septiemakkoord.jpg

 

 

 

 

 

Een ander veel voorkomend septiemakkoord is het verminderd septiemakkoord. Dat akkoord is 2 + 2 + 2.

Verminderdseptiemakkoord.jpg