Gratis Proefles

Pianospelen met akkoorden

Een akkoord is een samenklank van drie of meer tonen. Als je pianospeelt is het heel handig als je wat weet van akkoorden en ze gemakkelijk kunt spelen.
Voordat je begint met akkoorden spelen, is het handig als je al de weg weet op het klavier. Lees daarvoor zonodig eerst de informatie bij de link 'noten leren lezen'.

Wat heb je aan akkoorden?

De meeste muziek die wordt gemaakt en gespeeld, is gebaseerd op akkoorden.
Als je van popmuziek houdt en je kunt akkoorden spelen, kun je  al snel veel nummers meespelen. Het is dan niet echt nodig om goed noten te kunnen lezen. Ook kun je dan zelf gemakkelijker en betere nummers schrijven.

Als je van klassieke muziek houdt, is het handig als je snel kunt herkennen op welk akkoorden bepaalde passages zijn gebaseerd. Je kunt zo een stuk gemakkelijker instuderen dan wanneer je elk nootje apart moet leren. Ook helpt het je om de structuur van een stuk beter te begrijpen en daardoor beter te spelen.

De meest voorkomende akkoorden

De meest voorkomende akkoorden zijn drieklanken. Een drieklank bestaat uit drie verschillende tonen die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. De meest voorkomende drieklanken zijn de grote en kleine drieklank.
In plaats van groot mag je ook zeggen majeur; in plaats van klein mag je ook zeggen mineur. Die termen worden door elkaar gebruikt en betekenen hetzelfde.
Vaak denken mensen dat mineur betekent: met zwarte toetsen. Maar zowel met majeur- als met mineurakkoorden kom je zwarte toetsen tegen.

De grote drieklank/ het majeurakkoord

Een grote drieklank of majeurakkoord bouw je op vanaf de onderste toon. Deze toon wordt de grondtoon genoemd.
Grote_drieklank_stap_1.jpg

Tel vanaf de grondtoon drie toetsen ertussen  en zet je vinger neer op de vierde toets. Let op: zwarte toetsen tellen mee!

 

 

Tel vervolgens vanaf de bovenste toets 2 toetsen ertussen en zet je vinger neer op de derde toets:

Grote_drieklank_stap2.jpg

Je hebt nu een majeurakkoord opgebouwd.
Als je op C begonnen bent, vind je zo een E en een G. De majeurdrieklank van C bestaat dus uit de noten C-E-G. Voor het gemak zeggen we meestal: het akkoord van C is C-E-G.
 

 Zo kun je op elke toets van een piano een drieklank bouwen: 3 ertussen, 2 ertussen. Soms kom je daarbij zwarte toetsen tegen, zoals wanneer je op D begint: D – Fis – A:

Grote_drieklank_met_zwarte_toets.jpg

 

 

 

 

Ook vanaf de zwarte toetsen kun je de drieklanken berekenen. Het akkoord van Es is bijvoorbeeld Es - G - Bes:

Grote_drieklank_vanaf_zwarte_toets.jpg
 

 

 

De kleine drieklank/ het mineurakkoord

Een kleine of mineurdrieklank bouw je op dezelfde manier op, alleen is het aantal tussenliggende toetsen anders.
Tel vanaf de grondtoon 2 toetsen ertussen en zet je vinger neer op de derde toets.
Tel vanaf deze toets 3 toetsen ertussen en zet je vinger neer op de vierde toets.
Je hebt nu een mineurakkoord opgebouwd.

Kleine_drieklank.jpg